» Cát nhân tạo STB đặc biệt 0-6

Tên Sản Phẩm: Cát nhân tạo STB đặc biệt 0-6

Đặc Tính: Cở hạt từ 0-6 mm

Mục đích sử dụng: Bê tông đúc sẵn, và bê tông tính năng cao & bt nhựa đường cao cấp.

Thiết kế website bởi BITS Co., Ltd