» Dự án xây dựng Hệ thống Đường Sắt Đô Thị TP.HCM, Tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên

a. Nhà thầu thi công – Contractors:

+ Nhà thầu chính – General Contractor: GS E&C

+ Nhà thầu bê tông – Concrete Subcontractor:

  • Công ty TNHH Sài Gòn RDC – SaiGon RDC Co., Ltd.
  • Công ty Xây Dựng Lê Phan TNHH – LePhan Contruction Co.,Ltd.
  • Công ty TNHH Uni Eastern Việt Nam–Uni Eastern(VietNam)Co., Ltd.
  • Công ty Cổ Phần Bê tông Rạch Chiếc – RachChiec Concrete., Jsc.

b. Hạng mục – Items: toàn bộ kết cấu bê tông của dự án – All Structures use concrete.

  • Cọc khoan nhồi – Piles.
  • Móng trụ cầu – Bridge Foundations.
  • Dầm cầu – Bridge Girders.
  • Nhà ga ngầm – Underground Railway Station.
  • Và các hạng mục khác – Other items.

c. Nguyên liệu cung cấp: Cát nhân tạo STB đặc biệt, đá STB 5×20 đặc biệt – Material: STB Super M.Sand, STB Super 5×20.

tau-lua

sutubien
Thiết kế website bởi BITS Co., Ltd