» Dự án nâng cấp sửa chữa cầu Sài Gòn

  1. Nhà thầu thi công – Contractor: Công ty TNHH Freyssinet Vietnam – Freyssinet VN Ltd
  2. Nhà thầu phụ – Sub Contractor: Công Ty TNHH Xây Dựng & Giao Thông BMT phụ trách việc thảm lớp bê tông nhựa nóng VTO – BMT Construction & Transportation Co.,Ltd perform the VTO asphalt concrete
  3. Hạng mục: Bơm phun bản mặt cầu, thảm lớp bê tông nhựa nóng VTO – Item: Shortcreting for reinforcing the bridge girder, paving VTO asphalt concrete.
  4. Nguyên liệu cung cấp: Cát nhân tạo STB đặc biệt, đá STB 6×9 đặc biệt – Material: STB Super M.Sand, STB Super Aggregate 6×9.

03

 

Thiết kế website bởi BITS Co., Ltd