» Dự án sữa chữa nhà chứa máy bay thân rộng A75 của sân bay Tân Sơn Nhất

a. Nhà thầu thi công – Contractor: Công ty CP LILAMA 45.3 – LILAMA 45.3 Joint Stock Company

b. Hạng mục: Nền sân đổ máy bay – Item: Foudation

c. Nguyên liệu cung cấp: Đá STB 0×19 đặc biệt – Material: STB Super Aggregate 0×19

92

sutubien
Thiết kế website bởi BITS Co., Ltd