» Cát nhân tạo STB tiêu chuẩn 0-6

Tên Sản Phẩm: Cát nhân tạo STB tiêu chuẩn 0-6

Đặc Tính: Cở hạt từ 0-6 mm

Mục đích sử dụng: Bê tông thương phẩm & bt nhựa đường

Thiết kế website bởi BITS Co., Ltd