» Đá STB 6-16 đặc biệt

Tên sản phẩm: Đá STB 6-16 đặc biệt

Đặc tính: Cỡ hạt từ 6-16 mm

Mục đích sử dụng: Bê tông tự lèn, bê tông thương phẩm cao cấp, bê tông đúc sẵn cao cấp, bê tông tính năng cao & bt nhựa đường cao cấp: lớp bê tông mặt đường.

max = 16 mm

Thiết kế website bởi BITS Co., Ltd