» Đá STB 6-12.5 đặc biệt

Tên sản phẩm: Đá STB 6-12.5 đặc biệt

Đặc tính: Cỡ hạt từ 6-12.5 mm

Mục đích sử dụng: Bê tông tự lèn, bê tông đúc sẵn cao cấp, bt nhựa đường cao cấp (lớp tạo nhám VTO, thoát nước).

max = 12.5 mm

Thiết kế website bởi BITS Co., Ltd