» Đá STB 0-37.5 đặc biệt

Tên Sản Phẩm: Đá STB 0-37.5 đặc biệt

Đặc tính: Cỡ hạt từ 0-37.5 mm

Mục đích sử dụng:  Cấp phối cho thi công móng dưới đường, đòi hỏi độ chặt đầm nén cao Kyc >98%.

Thiết kế website bởi BITS Co., Ltd