» Đá STB 6-20 đặc biệt

Tên Sản Phẩm: Đá STB 6-20 đặc biệt

Đặc tính: Cỡ hạt từ 6-20 mm

Mục đích sử dụng: Bê tông thương phẩm chất lượng cao, bê tông đúc sẵn, bê tông tính năng cao & bt nhựa đường cao cấp: lớp mặt đường.

Thiết kế website bởi BITS Co., Ltd